Pracownicy

Dyrektor


Ks. Sylwester Brzeźny

Od 1 września 2022 r. dyrektor administracyjny oraz rekolekcjonista Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Ciężkowicach.

Pochodzi z parafii św. Andrzeja Apostoła w Porąbce Uszewskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 31 maja 2008 r. Pracował w parafiach: św. Pawła Apostoła w Bochni, św. Maksymiliana w Tarnowie oraz Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Związany z Ruchem Światło-Życie. Był moderatorem diecezjalnym Domowego Kościoła. Aktualnie odpowiada za formację Służby Liturgicznej w diecezji tarnowskiej, jest członkiem rady do spraw powołań oraz prezesem Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

 

Siostry zakonne


„Każda dobra dusza jest jako ta świeca, która sama się spala, a innym przyświeca”

(bł. Edmund Bojanowski)

W Domu Rekolekcyjnym posługę pełnią Siostry Służebniczki Dębickie. Pracę w tym domu rozpoczęły 16 lutego 1981r. Siostry zafascynowane jego prostotą i czynami miłości, pragną być darem dla całego świata, zwłaszcza dla dzieci, młodzieży, chorych i ubogich. Więcej informacji o siostrach znajdziesz na stronie internetowej: Wikipedia

Obecnie pracują tu dwie siostry :

s. Teresitta Sławęta – przełożona Domu Zakonnego. Odpowiedzialna za Kaplicę domową, zakrystię, układanie kwiatów, recepcję Domu Rekolekcyjnego i koordynację zajęć innych sióstr zakonnych.

s. Ewa Panek – kucharka w Domu Rekolekcyjnym

s. Serwacja Breńska – uzupełnia wspólnotę zakonną – pomoc w domu Rekolekcyjnym.

Założycielem Zgromadzenia Sióstr Służebniczek był Bł. Edmund Bojanowski (1814-1871). Wiedziony pełnym wrażliwości rozeznaniem potrzeb, dał początek licznym dziełom wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i religijnym, które wspierały materialnie i moralnie rodzinę wiejską. Szczególnie przejmował się losem dzieci i chorych.

 

Więcej o bł. Edmundzie Bojanowskim

Pracownicy świeccy


  • Pani Danuta Słota – kucharka w Domu Rekolekcyjnym