Pracownicy

Dyrektor


Ks. Marcin KrępaKs. ppor. dr Marcin KRĘPA

Dyrektor Administracyjny i Rekolekcjonista w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej w Ciężkowicach.

Pochodzi z parafii św. Marka Ewangelisty w Mielcu – Rzochowie. Święcenia diakonatu przyjął 3 maja 1997 r. z rąk ks. abp prof. dra hab. Józefa ŻYCIŃSKIEGO. Święcenia kapłańskie w bazylice Katedralnej w Tarnowie rok później 30 maja 1998 r. z rąk ks. abp dra Wiktora SKWORCA.

Jako wikariusz pracował w parafii bł. Karoliny w Tarnowie (1998-2000). Potem, jako wikariusz, duszpasterz młodzieży i katecheta stały – Prefekt szkół średnich w Grybowie (2000-2011). Pełnił też funkcję wicenotariusza dekanatu grybowskiego. W tym czasie był również kapelanem w zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym im. ks. bp. Karola PĘKALI w Grybowie.

Był członkiem Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej.

Skierowany przez ks. bp. Wiktora SKWORCA podjął studia specjalistyczne z zakresu liturgiki, śpiewu i muzyki kościelnej w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na Wydziale Teologii w Katedrze Liturgiki, historii i muzyki sakralnej. Praca licencjacka na temat Miejsce muzyki w obrzędach liturgicznych kościoła po Soborze Watykańskim Drugim obroniona w Tarnowie w 2003 r.

Następnie skierowany na studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie – Wydział Teologii – Instytut Pastoralno – Liturgiczny – katedra historii, liturgiki i muzyki kościelnej. Pracę doktorską na temat Recepcja wskazań Soboru Watykańskiego II dotyczących odnowy muzyki sakralnej. Studium liturgiczno – pastoralne na przykładzie diecezji tarnowskiej obronił na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie – Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie.

Po 11 latach pracy w Grybowie skierowany do Domu Rekolekcyjnego Diecezji Tarnowskiej w Ciężkowicach, jako Dyrektor Administracyjny i Rekolekcjonista tego Ośrodka.

W latach 2011-2018 współtworzył i prowadził cykliczne cotygodniowe audycje nocne w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w ramach środowych audycji „Nikodem puka nocą.”

W 2018 r. skierowany na kurs oficerski Wojska Polskiego realizowany w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Kurs ukończył w sierpniu 2018 r.

Patent oficerski mianujący go na stopień podporucznika Wojska Polskiego podpisał Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzej DUDA 4 lutego 2019 r.

Uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski miała miejsce 3 marca 2019 r. na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

1 kwietnia 2019 r. skierowany przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. biskupa generała brygady Józefa GUZDKA do pełnienia posługi kapelana 33 batalionu lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Dębicy, który wchodzi w skład 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza „Pługa” Cieplińskiego. Swoją posługę wśród żołnierzy zaczął pełnić 30 czerwca 2019 r.

 

Siostry zakonne


„Każda dobra dusza jest jako ta świeca, która sama się spala, a innym przyświeca”

(bł. Edmund Bojanowski)

W Domu Rekolekcyjnym posługę pełnią Siostry Służebniczki Dębickie. Pracę w tym domu rozpoczęły 16 lutego 1981r. Siostry zafascynowane jego prostotą i czynami miłości, pragną być darem dla całego świata, zwłaszcza dla dzieci, młodzieży, chorych i ubogich. Więcej informacji o siostrach znajdziesz na stronie internetowej: Wikipedia

Obecnie pracują tu dwie siostry :

s. Teresitta Sławęta – przełożona Domu Zakonnego. Odpowiedzialna za Kaplicę domową, zakrystię, układanie kwiatów, recepcję Domu Rekolekcyjnego i koordynację zajęć innych sióstr zakonnych.

s. Marta Łysek – kucharka w Domu Rekolekcyjnym

s. Serwacja Breńska – uzupełnia wspólnotę zakonną – pomoc w domu Rekolekcyjnym.

Założycielem Zgromadzenia Sióstr Służebniczek był Bł. Edmund Bojanowski (1814-1871). Wiedziony pełnym wrażliwości rozeznaniem potrzeb, dał początek licznym dziełom wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i religijnym, które wspierały materialnie i moralnie rodzinę wiejską. Szczególnie przejmował się losem dzieci i chorych.

 

Więcej o bł. Edmundzie Bojanowskim

Pracownicy świeccy


  • Pani Danuta Słota – kucharka w Domu Rekolekcyjnym