Get Adobe Flash player
Info

Poprzednia strona

Można obejrzeć najstarszą działającą wersję naszej strony.

Zobacz ...

Kontakt
Diecezjalny Dom Rekolekcyjny
ul. Rekolekcyjna 13
33-190 Ciężkowice
email: dom_rek@diecezja.tarnow.pl

Tel.: +48(14) 6510013
Fax.: +48(14) 6511083
Mob.: +48 503154047

Krakowski Bank Spółdzielczy
09 85910007 0290 0000 1980 0001

DYREKTOR :

Ks. mgr lic Marcin KrępaKs. dr Marcin KRĘPA - Dyrektor Administracyjny i Rekolekcjonista w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej w Ciężkowicach.

Pochodzi z parafii św. Marka Ewangelisty w Mielcu - Rzochowie. Pochodzi z parafii św. Marka Ewangelisty w Mielcu - Rzochowie. Święcenia diakonatu przyjął 3 maja 1997 r. z rąk ks. abp prof. dra hab. Józefa ŻYCIŃSKIEGO. Święcenia kapłańskie w bazylice Katedralnej w Tarnowie rok później 30 maja 1998 r. z rąk ks. abp dra Wiktora SKWORCA.

Jako wikariusz pracował w parafii bł. Karoliny w Tarnowie (1998-2000). Potem, jako wikariusz, duszpasterz młodzieży i katecheta stały - Prefekt szkół średnich w Grybowie (2000-2011).

Był członkiem Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej.

Skierowany przez ks. bp. Wiktora SKWORCA podjął studia specjalistyczne z zakresu liturgiki, śpiewu i muzyki kościelnej w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na Wydziale Teologii w Katedrze Liturgiki, historii i muzyki sakralnej. Praca licencjacka na temat Miejsce muzyki w obrzędach liturgicznych kościoła po Soborze Watykańskim Drugim obroniona w Tarnowie w 2003 r.

Następnie skierowany na studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie - Wydział Teologii – Instytut Pastoralno – Liturgiczny – katedra historii, liturgiki i muzyki kościelnej. Pracę doktorską na temat Recepcja wskazań Soboru Watykańskiego II dotyczących odnowy muzyki sakralnej. Studium liturgiczno - pastoralne na przykładzie diecezji tarnowskiej obronił na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie - Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie.

Po 11 latach pracy w Grybowie skierowany do Domu Rekolekcyjnego Diecezji Tarnowskiej w Ciężkowicach, jako Dyrektor Administracyjny i Rekolekcjonista tego Ośrodka.


Szkoły:

 • 1980-1988 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza nr 12 w Mielcu
 • 1984-1989 Szkoła Muzyczna I i II stopnia Mielcu - klasa fortepianu
 • 1989-1992 I Liceum Ogólnokształcące i chór I Liceum Ogólnokształcącego im księdza Stanisława Konarskiego w Mielcu
 • 1992-1998 Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie - Wydział Teologii - Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie
 • 1999-2003 studia licencjackie na PAT- Kraków (liturgika)
 • 2003-2007 studia doktoranckie na KUL u w Lublinie (Wydział Teologii - Instytut Pastoralno-Liturgiczny - katedra historii liturgiki i muzyki kościelnej)
Ks. mgr lic Marcin Krępa Ks. mgr lic Marcin Krępa

Inne pełnione funkcje:

 • Kapelan Straży Pożarnej.
 • Jeden z organizatorów i kierowników trasy Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej.
 • Rzecznik Prasowy Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej.
 • Kapelan Koła Pułkowego 8-go Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego w Krakowie oraz Stowarzyszenia "Szwadron Niepołomice" w barwach 8-go Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego w Krakowie
 • Kapelan Dywizjonu Jazdy im. 5 Pułku Strzelców Konnych z Tarnowa.

SIOSTRY ZAKONNE :

świeca
"Każda dobra dusza jest jako ta świeca,
która sama się spala, a innym przyświeca"

(bł. Edmund Bojanowski)


W Domu Rekolekcyjnym posługę pełnią Siostry Służebniczki Dębickie. Pracę w tym domu rozpoczęły 16 lutego 1981r.

Siostry zafascynowane jego prostotą i czynami miłości, pragną być darem dla całego świata, zwłaszcza dla dzieci, młodzieży, chorych i ubogich.Więcej informacji o siostrach znajdziesz na stronie internetowej: www.bdnp.pl
Obecnie pracują tu dwie siostry

s. Marcelina Matuła - przełożona Domu Zakonnego. Odpowiedzialna za Kaplicę domową, zakrystię, układanie kwiatów, recepcję Domu Rekolekcyjnego i koordynację zajęć innych sióstr zakonnych.

s. Marta Łysek - kucharka w Domu Rekolekcyjnym. Odpowiedzialna za kuchnię, jadłospis i zakupy kuchenne.
świecaZałożycielem Zgromadzenia Sióstr Służebniczek był Bł. Edmund Bojanowski (1814-1871).

Wiedziony pełnym wrażliwości rozeznaniem potrzeb, dał początek licznym dziełom wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i religijnym, które wspierały materialnie i moralnie rodzinę wiejską. Szczególnie przejmował się losem dzieci i chorych.

Więcej o bł. Edmundzie Bojanowskim

PRACOWNICY ŚWIECCY :

Pani Danuta Słota - kucharka w Domu Rekolekcyjnym

Pani Krystyna Wietecha - sprzątająca w Domu Rekolekcyjnym

góra strony