Wielkanoc 2022

 

„Jezus stanął pośrodku i rzekł
do nich: Pokój wam!” (J 20,19)

 

Zmartwychwstały Pan, Jezus Chrystus, obecny pośród nas w Najświętszym Sakramencie, niech obdarza swoimi łaskami, a czas Świąt Wielkiej Nocy, które niosą nadzieję na lepsze jutro, niech obfituje pokojem i miłością płynącymi od Chrystusa – „Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana.”

Niech nadzieja i pokój, które wypełniały serca Apostołów w obecności Zmartwychwstałego Pana, stają się udziałem nas wszystkich.

Niech w czasach wojennych, czasach zamętu, trwogi i niepewności Jezus obdarza nas pokojem, którego świat dać nie może, potrzebnym zdrowiem i wzajemną życzliwością. 

 

„Boże błogosław Polskę.
Boże błogosław Polaków.”

 

Z darem serdecznych życzeń na Wielkanoc Roku Pańskiego 2022 życzy zapewniając o modlitwie:

 

Ks. por. dr Marcin KRĘPA
Siostry Służebniczki
Pracownicy świeccy

 

 

Ciężkowice –  Pascha – Wielkanoc AD 2022